January 15, 2014

New Year news | endings & beginnings!


We would like to announce that from December 31st, Marian Gołogórski is no longer a member of the Bulwary Sztuki Foundation. Marian Gołogórski no longer curates nor directs any of the exhibitions or cultural events. He also holds no responsibility for any of the activities taken by the Bulwary Sztuki Foundation or Mostowa Artcafe after that date. 

Chcieliśmy Państwa poinformować, że od 31 grudnia 2013 Marian Gołogórski nie jest już członkiem Fundacji Bulwary Sztuki. Od tego momentu nie pełni już roli kuratora wystaw ani nie patronuje żadnym przedsięwzięciom artystycznym. Nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za żadne działania związane z Fundacją Bulwary Sztuki i Mostowa Artcafe.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for Blogger